هدف استرالیا ماهواره کامپوزیت استرالیا

هدف: استرالیا ماهواره کامپوزیت استرالیا مشاهده سرگرمی تصویر برجسته

گت بلاگز اخبار حوادث مرا به زور وادار به این کار کردند ، حکم اعدام جهت 2 متجاوز به زن ورامینی/ یکی از متهمان

دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار ماشین مسافربری شده است بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند. ولی ناگهان آنها که چاقو به‌دست داشتند راننده و مسافردیگ

حکم اعدام جهت 2 متجاوز به زن ورامینی/ یکی از متهمان: مرا به زور وادار به این کار کردند

عبارات مهم : اعدام

دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار ماشین مسافربری شده است بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند. ولی ناگهان آنها که چاقو به دست داشتند راننده و مسافردیگرش را ترساندن کردند و بعد ازکشاندن ماشین به محلی خلوت، راننده را مجبور به توقف کردند.

ایران نوشت:دو شیطان صفت، زن جوان را بدون توجه به التماس هایش مورد تعرض قرار دادند وبعد هم از راننده درخواست کردند به قربانی ارزش تجاوزکند.آنها بعد ازجنایت سیاهشان زن جوان را رها کرده ومتواری شدند.

این زن درپی رهایی از دام کفتارها و درحالی که رنگ به رخسار نداشت خود را به نزدیک ترین کلانتری رساند واز سه مرد متجاوز شکایت کرد.

مرا به زور وادار به این کار کردند ، حکم اعدام جهت 2 متجاوز به زن ورامینی/ یکی از متهمان

سرانجام فرید، یاشار وسهراب با ردیابی های تخصصی کارآگاهان به دام افتادند.

آنها در نخستین جلسه دادگاه به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند.اما بعد ازاعتراض ارزش پرونده به دیوانعالی کشورارسال شد.قضات عالی رتبه بعد ازبررسی های تخصصی حکم اعدام دومتجاوزرا تأیید کردند ولی حکم سهراب- راننده -را نقض کردند.بنابراین متهم بار دیگر دیروز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی شقاقی وبا حضور قاضی رستمی- مستشار دادگاه-پای میز محاکمه ایستاد.

دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار ماشین مسافربری شده است بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند. ولی ناگهان آنها که چاقو به‌دست داشتند راننده و مسافردیگ

درابتدای جلسه دادگاه، شاکی پرونده بار دیگرخواستار اشد مجازات راننده شیطان صفت شد.سپس متهم به دفاع ازخود پرداخت وبا ابرازپشیمانی مدعی شد با زور و ترساندن دو مسافرش مجبور به این کارشده هست. بعد ازپایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم خودرا صادر کنند.

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | تخصصی | شیطان | ماشین | دادگاه | راننده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz