هدف استرالیا ماهواره کامپوزیت استرالیا

هدف: استرالیا ماهواره کامپوزیت استرالیا مشاهده سرگرمی تصویر برجسته

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شبیه سازی سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی

محققان با استفاده از اطلاعات ماهواره های ناسا یک مدل سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی را شبیه سازی کردند.

شبیه سازی سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی

شبیه سازی سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی

عبارات مهم : سیستم

محققان با استفاده از اطلاعات ماهواره های ناسا یک مدل سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی را شبیه سازی کردند.

به گزارش مهر به نقل از اسپیس، سیستم های مخابراتی بخشی جدانشدنی از زندگی روزانه هستند ولی خورشید با ایجاد طوفان های جئومغناطیسی در آنها اختلال ایجاد می کند. این اختلال روی سیستم های مکان یابی، سفر هوایی، امنیت ملی و سیستم های مخابراتی نجاتی تاثیر می گذارد.

شبیه سازی سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی

درهمین راستا محققان جهت آینده نگری این اختلالات اطلاعات سه ماهواره ناسا را ترکیب کردند تا یک مدل سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی را شبیه سازی کنند.

محققان دانشگاه ویرجینیا و دانشگاه جان هاپکینز، اطلاعات مربوط به این اشعه های خورشیدی را وارد مدل های خود کردند تا ساختار سه بعدی و مسیر هر اشعه خورشیدی و شوک های مربوط به آن را شبیه سازی کنند.

محققان با استفاده از اطلاعات ماهواره های ناسا یک مدل سه بعدی از شوک های بعد از طوفان خورشیدی را شبیه سازی کردند.

در شبیه سازی های آنان جهت نخستین بار تراکم پلاسما اطراف شوک همچنین سرعت و قدرت ذرات دارای انرژی محاسبه شد. تمام این موارد جهت ارزیابی خطر CME ها (بیرون پراکنی جرم در اثر میدان های مغناطیسی خورشید یا کرونا ) مورد نیاز است.

جالب آنکه آنها متوجه شدند نتیجه های بسیاری از این اندازه گیری ها با نتیجه های مدل های تک بعدی قبلی مطابقت ندارند.

واژه های کلیدی: سیستم | طوفان | خورشید | محققان | خورشید | اطلاعات | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz